غار موزه وزیری - آثار تلفیقی

آثار تلفیقی

نام اثر : مجموعه توالت فرهنگی ها بازیافتی
مواد ساخت : آهن - بتن - دکمه
سال ساخت : ۱۳۹۰
اندازه : استاندارد
نام اثر : مجموعه توالت فرهنگی ها بازیافتی
مواد ساخت : آهن - بتن - دکمه
سال ساخت : ۱۳۹۰
اندازه : استاندارد
نام اثر : مجموعه توالت فرهنگی ها بازیافتی
مواد ساخت : آهن - بتن - دکمه
سال ساخت : ۱۳۹۰
اندازه : استاندارد
نام اثر : مجموعه توالت فرهنگی ها بازیافتی
مواد ساخت : آهن - بتن - دکمه
سال ساخت : ۱۳۹۰
اندازه : استاندارد
نام اثر : مجموعه توالت فرهنگی ها بازیافتی
مواد ساخت : آهن - بتن - دکمه
سال ساخت : ۱۳۹۰
اندازه : استاندارد
نام اثر : صندلی بازیافت
مواد ساخت : اسکلت أهنی - دری یطری - بطری های پلاستیکی
سال ساخت : ۱۳۹۶
اندازه : سایز معمولی صندلی (استاندارد)
نام اثر : هیولا
مواد ساخت : ضایعات پلاستیک - بطری
سال ساخت : ۱۳۹۴
اندازه : ۲۲۰cm
وزن : ۱۲۰kg
نام اثر : کوهنورد
مواد ساخت : پلاستیک - درب یطری - ضایعات پلاستیک - آهن
سال ساخت : ۱۳۹۵
اندازه : ۹۰-۱۹۰cm
وزن : ۱۰۰kg
نام اثر : مهتاب آهن ربایی
مواد ساخت : موتور جاروبرقی - لوله اگزوز موتور - لوازم و بدنه جاروبرقی
سال ساخت : ۱۳۹۴
اندازه : ۸۰-۱۸۰cm
نام اثر : گاومیش
مواد ساخت : سنگ رودخانه
سال ساخت : ۱۳۸۰
اندازه : ۵۰-۸۰cm
نام اثر : شترمرغ
مواد ساخت : سنگ های رودخانه
سال ساخت : ۱۳۸۲
اندازه : ۵۰-۷۵cm
نام اثر : بز نشسته
مواد ساخت : سنگ رودخانه
سال ساخت : ۱۳۸۲
اندازه : ۳۹-۵۸cm
نام اثر : ماهیگبر خوشبخت
مواد ساخت : سنگ رودخانه - شیشه - آهن
سال ساخت : ۱۳۸۴
اندازه : ۴۳-۷۶cm
نام اثر : باغ سنگی
مواد ساخت : سنگ رودخانه - تنه درخت
سال ساخت : ۱۳۹۰
اندازه : ۶۰-۱۴۰cm
نام اثر : روریک
مواد ساخت : لاستیک فرغون - لوله اگزوز موتور - قطعات جلوبندی ماشین
سال ساخت : ۱۳۸۵
اندازه : ۱۱۰-۱۳۰cm
نام اثر : شیرآقا
مواد ساخت : چوب - لوله اگزوز - شیرآلات ساختمانی - وسایل گاز
سال ساخت : ۱۳۹۲
اندازه : ۱۲۰cm
نام اثر : دایناسور
مواد ساخت : رادیاتور شوفاژ - منبع گاز - لوله اگزوز - ضایعات آهن
سال ساخت : ۱۳۸۸
اندازه : ۲۰۰cm
نام اثر : همراهی با بیننده (برای عکاسی)
مواد ساخت : تنه درخت گردو
سال ساخت : ۱۳۸۵
اندازه : ۶۵-۲۲۰cm
نام اثر : حیوان ماقبل تاریخ
مواد ساخت : ضایعات مقره برق و دیگر ملزومات (صرفا برق) تیر سرامیک و مفتول
سال ساخت : ۱۳۹۵
اندازه : ۸۰-۲۵۰cm
نام اثر : فرازمینی
مواد ساخت : رادیاتور شوفاژ - مقره برق - زنجیر - پروانه و فنر و دیسک و صفحه ماشین
سال ساخت : ۱۳۹۲
اندازه : ۱۰۰-۲۸۰cm
نام اثر : مه سا
مواد ساخت : ملزومات برق - مقره - سیم یرق - کابل - دیسک ماشین
سال ساخت : ۱۳۹۵
اندازه : ۵۰-۱۴۰cm
نام اثر : عاشقانه ای دیگر
مواد ساخت : لگن دستشویی - مقره و کلید روغنی برق - کابل مسی - ضایعات ورق
سال ساخت : ۱۳۸۹
اندازه : ۵۰-۱۳۰-۱۵۰cm
نام اثر : پرنده
مواد ساخت : بدنه موتور سیکلت - قطعات دوچرخه - سیم ضایعات
سال ساخت : ۱۳۹۳
اندازه : ۴۰-۱۰۰-۱۱۰cm
نام اثر : ماقبل تاریخ
مواد ساخت : لوله اگزوز - کمک فنر جلو ماشین - جارو برقی شارژی
سال ساخت : ۱۳۹۳
نام اثر : کج کلاه خان
مواد ساخت : قطعات ماشین - اره چوب - فنر ماشین - زنجیر لودر
سال ساخت : ۱۳۹۰
اندازه : ۲۰۰cm
نام اثر : مجموعه توالت فرهنگی ها بازیافتی
مواد ساخت : آهن - بتن - دکمه
سال ساخت : ۱۳۹۰
اندازه : استاندارد
نام اثر : لاک پشت ها
مواد ساخت : پلاستیک
سال ساخت : ۱۳۹۵
اندازه : ۲۰-۳۰cm و ۷۰-۷۰cm
نام اثر : دگم
مواد ساخت : چوب و دکمه
سال ساخت : ۱۳۹۶
اندازه : ۲۰۰cm
نام اثر : مجموعه توالت فرهنگی های بازیافتی
مواد ساخت : آهن - بتن - دکمه
سال ساخت : ۱۳۹۰
اندازه : استاندارد
نام اثر : مجموعه توالت فرهنگی های بازیافتی
مواد ساخت : آهن - بتن - دکمه
سال ساخت : ۱۳۹۰
اندازه : استاندارد
نام اثر : مجموعه توالت فرهنگی های بازیافتی
مواد ساخت : آهن - بتن - دکمه
سال ساخت : ۱۳۹۰
اندازه : استاندارد
نام اثر : مجموعه توالت فرهنگی های بازیافتی
مواد ساخت : آهن - بتن - دکمه
سال ساخت : ۱۳۹۰
اندازه : استاندارد
نام اثر : آخر احساس
مواد ساخت : لوله اگزوز - قهوه جوش - بسط جدول
سال ساخت : ۱۳۸۶
اندازه : ۱۹۰cm
نام اثر : مجموعه توالت فرهنگی های بازیافتی
مواد ساخت : آهن - بتن - دکمه
سال ساخت : ۱۳۹۰
اندازه : استاندارد