غار موزه وزیری - آموزش

آموزش

در این مجموعه آموزش کلیه هنرهای تجسمی شامل:

  • مجسمه سازی:

     سنگ تراشی،چوب تراشی،قالب گیری با مواد مختلف(فلزی،فایبر گلاس)

  • نقاشی:

    طراحی،مبانی هنرهای تجسمی ، رنگ شناسی (رنگروغن و اکرلیک)،نقاشی روی پارچه،چاپ روی پارچه، نقاشی روی شیشه صورت می گیرد.