غار موزه وزیری - برگزاری کارگاهای یک روزه سفال

برگزاری کارگاهای یک روزه سفال

در این کارگاه بیشتر جنبه آشنایی با سفال می باشد که باعث تمرکز و خلاقیت در کودکان می باشد و مادران می توانند متوجه استعداد فرزندان خود شوند و در ضمن بازی با گل هر گونه تنش و اضطراب در کودکان را دور میکند.

این کارگاه با مدیریت خانم مهندس راما وزیری زیر نظر و آموزش خانم مهری ( یکی از اساتید سازمان فنی حرفه ای ) در روز شنبه مورخ ۹۶/۶/۱۱ برگزار شد.