غار موزه وزیری - بازدید فرزندان کارکنان کتابخانه ملی

بازدید فرزندان کارکنان کتابخانه ملی

غار موزه وزیری یک محیط آموزشی برای فرزندان ایران زمین است که با فرهنگ کهن این مرزوبوم بهتر آشنا بشوند و همچنین با دیدن آثار بازیافت پی به حفظ محیط زیست و نگهداری از این سرمایه ارزشمند ببرند .

همچنین استاد برای آینده سازان ایران زمین از گذشته ها و افتخارات نام آواران و دانشمندان ایران صحبت کردند و درباره چگونگی تلاش و پشتکار خود در خلق این آثارتوضیحاتی دادند. در ابتدا کودکان با دیدن آثار به وجد آمده و با تعجب به چگونگی خلق آثار می پردازند و با دنیای کودکی خود هر اثر را به یک نوع تجزیه و تحلیل میکنند .

سه شنبه ۹۶/۰۶/۱۴

  • 1
  • 2