غار موزه وزیری - کتابخانه

کتابخانه

کتابخانه غار موزه مجهز به 300 جلد کتاب هنری در زمینه مجسمه سازی،نقاشی،معماری و... می باشد.