غار موزه وزیری - فضای باز

فضای باز

یکی از ویژگی های این موزه تعامل بین آثار هنری وآثار طبیعت میباشد بدین صورت که بازدیدکنندگان در حین بازدید و لذت بردن از فضای طبیعی حاکم بر فضای موزه ، همزمان از دیدن مجسمه های قرار داده شده در فضای طبیعی محوطه  و از تلفیق هنر مصنوعی و طبیعی  حظ بصری خواهند برد.

  • out01
  • out02