غار موزه وزیری - مجسمه های بازیافتی

مجمسه های بازیافتی

آثار هنری بخش بازیافت استاد وزیری در زمینه بازیافت و مجسمه های بازیافتی ، باکلیه مواد دورریز اعم از پلاستیک و آهن و شیشه و قوطی نوشانبه و ... ساخته اند. وایشان اولین کسی هستند که توالت فرنگی را به دید دیگری دیده اند و آن را به صورت صندلی کاربردی بازایفت کردند.

  • 001
  • 002
  • 003
  • 004
  • 005