غار موزه وزیری - کارگاه مجسمه سازی

کارگاه مجسمه سازی

محل ساخت مجسمه های چوبی ، فلزی ، سنگی و ... توسط استاد میباشد که بازدیدکنندگان بدون هیچگونه محدودیتی می توانند با روند ساخت مجسمه ها توسط استاد آشنا شده و سوالات خود را مطرح نمایند.