غار موزه وزیری - شطرنج

شطرنج

یکی از علایق استاد در اوقات فراغت ، ورزش شطرنج است که وی علاوه بر بازی شطرنج در طی سالهای متوالی مبادرت به تهیه کلکسیون شطرنج نموده اند.